Daijiro Ohara / MOJYURYOKU tour

2012 , exhibition graphic

_detail
-
photo: Yoshiro Masuda
<