MATSUSO T

2014 , graphic identity logo

_detail
credit
furniture design: JIN KURAMOTO STUDIO, Claesson Kovisto Rune
photo: Takumi Ota

--
photo: Yoshiro Masuda
<