Morimura Yasumasa / Manebu Bijutsushi

2010 , book

_detail
-
photo: Takumi Ota
<