relational tourism | 小豆島にみる日本の未来のつくり方

2014 , book graphic project

_detail
Credits
Co-author: Noboru Tsubaki, Tomomi Tada
Edit: MUESUM
Cooperation: Shodoshima Town
Publish: Seibundo Shinkosha

-
Photo: Yoshiro Masuda
<