Sasaki Ai / gray-scape

2007 , exhibition graphic

_detail
-
photo: Takumi Ota
<