vanitas no.003

2014 , book graphic

_detail
Credits
編集:蘆田裕史、水野大二郎

Edit: Hiroshi Ashida, Daijiro Mizuno


-
Photo: Yoshiro Masuda
<