Morimura Yasumasa / MORIENNALE

2012 , exhibition graphic

_detail
photo: Yoshiro Masuda
<